Sir Jacob Epstein 1880-1959

Sir Jacob Epstein Child's Head

Child's Head

Pencil

Catalogue No. Eps1

Sir Jacob Epstein Clare Sheridan, 1919

Clare Sheridan, 1919

Bronze bust

Catalogue No. Eps1